NLP Mindfulness

NLP Mindfulness, wat is het? Er zijn een paar magische wetten die het moeilijk maken om over de resultaten van de eerste, zeer succesvolle, NLP Magick voor NLP Master Practitioners te praten. Om er maar drie te noemen:

1) je dient magie in het meest negatieve licht af te schilderen zodat als iemand er mee begint het altijd meevalt;
2) over resultaten mag geen onderlinge discussie worden gevoerd;
3) sowieso dien je te zwijgen over magie.

Gelukkig heb ik een omweg gevonden. De NLP Magick training bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het voorbereidingsgedeelte en het tweede deel is de daadwerkelijke magie. We mogen dan wel niks zeggen over magie, over de voorbereiding valt wel wat te zeggen. Onderdeel van het voorbereidingsdeel in de NLP Magick voor NLP Master Practitioners training is een hele dag over yoga. NLP is een metadiscipline waarmee je slim menselijk gedrag elegant in kaart brengt. Yoga is een goed voorbeeld van slim menselijk gedrag en in de NLP Magick training is sterk gebleken dat je met NLP en hypnose uitermate goed yoga kan doen.

In de onderstaande video kan je de reactie van een van de deelnemers aan de NLP Magick training zien na het doen van NLP Mindfulness onder hypnose. Het is van groot belang echter dat je eerst iets meer leest over wat yoga en NLP Mindfulness inhoudt voordat je de video bekijkt. Want anders heb je geen idee waar je naar zit te kijken.

Yoga betekent letterlijk “juk”. Het is een juk die twee ossen met elkaar verbindt. In deze metafoor staan de twee ossen voor de tegenstellingen die we als mensen ervaren. De belangrijkste tegenstelling die volgens yoga tot veel ellende leidt, is de tegenstelling tussen subject en object. Dat wil zeggen tussen hij diet ziet en hetgeen dat wordt gezien. Het idee van yoga is om alle tegenstellingen op te heffen door middel van meditatie. Volgens yoga zijn de tegenstellingen alleen maar een illusie en kan je door goed te mediteren ontdekken dat die tegenstellingen alleen maar een illusie zijn. Door de realisatie dat er geen tegenstellingen zijn, kom je erachter dat er helemaal niets is. Dus ook geen ellende. Helemaal niets klinkt negatief vandaar dat men dan liever spreekt van Nirvana, Dhyana of Samadhi. Dan klinkt het al een stuk positiever.

Yoga in Nederland en België is vaak niets meer dan gymnastiek. Daar is niks mis mee. Bewegen is het allerbeste en meest gezonde medicijn. Alleen heeft yoga weinig met gymnastiek te maken. Bij yoga gaat het er juist om om tegenstellingen zoals tussen negatief en positief op te heffen. Daarvoor is het eerst zaak om ervoor te zorgen dat er geen afleiding is die het mediteren verstoort. Yoga kent daarvoor diverse onderdelen. De bekendste is Asana yoga waarbij je leert om signalen uit het lichaam te stoppen zodat deze nergens de meditatie kunnen verstoren. Een andere bekende is Pranayama waarbij de ademhaling wordt gereguleerd zodat er ook geen verstoring tijdens de meditatie is vanuit de ademhaling.

Veel minder bekend is Pratyahara. Althans onder die naam. In het Westen kennen we Pratyahara vooral als Mindfulness. Er is enige verwarring over de term Mindfulness. Dit komt omdat er namelijk ook een psychologische stroming is waar bedachtzaam leven wordt aangeraden. Bedachtzaam leven wordt ook Mindfulness genoemd. Bij de mindfulness van Pratyahara gaat het echter om een yogameditatie waarbij je focust op een klein deel van je lichaam om precies te voelen wat daar gebeurt. Althans, zo lijkt het. Het werkelijke doel van Pratyahara mindfulness is om tijdens het bestuderen van een klein deel van je lichaam tegelijkertijd ook de het innerlijke denkproces van dat bestuderen zelf weer te bestuderen. En daarna ook weer dat proces. Veel van wat er in Nederland en België onder de naam mindfulness wordt verkocht, heeft dan ook weinig met Pratyahara mindfulness te maken omdat die metastappen totaal worden weggelaten.

Het idee achter Pratyahara mindfulness is dan ook dat in deze meditatie de tegenstellingen tussen de denker en het denkproces worden opgeheven, zodat er ervaren wordt dat er alleen maar het niets is. Normaal gesproken duurt het eerder jaren dan maanden van dagelijks urenlang mediteren voordat zo’n toestand wordt bereikt. Veel mensen denken dat zij zo’n toestand hebben bereikt, maar zien dan tal van afleidingen over het hoofd omdat zij veel te weinig formele training in de juiste vorm van yoga hebben gehad om überhaupt door te hebben wat voor afleidingen het brein tijdens het mediteren allemaal verzint. Als iemand tegen mij zegt: “dat heb ik met yoga ook meegemaakt” dan hoor ik al in de manier waarop iemand zijn zin formuleert dat hij geen idee heeft hoe ver hij van een werkelijk resultaat af zit.

Het idee van NLP in het algemeen is dat je met NLP en hypnose versneld slim gedrag van andere mensen op een elegante wijze kan overnemen. Wanneer je die gedachte toepast op Mindfulness dan krijg je NLP Mindfulness waarbij je met NLP en hypnose het proces van mediatie versneld iemand aanleert. Om die reden ben ik dan ook erg trots op het prachtige resultaat van de NLP Mindfulness oefening waarbij we met NLP, hypnose en time distortion bij een NLP Master Practitioner zonder ervaring in yoga toch binnen één dag meditatieresultaten behalen waar je normaal gesproken maanden, zo niet jaren over doet. Daarbij is het wel van belang goed in ogenschouw te nemen dat het hier om een NLP Master Practitioner gaat die meer dan twee jaar lang zeer goed is getrained in hypnose.

Wanneer je de onderstaande video bekijkt dan zie je precies wat een goede reactie is die weergeeft dat het twee niveau van het niets is bereikt (yoga kent vijf niveaus van het niets). Ik heb overwogen om de introductie van NLP Mindfulness en de NLP Mindfulness hypnose inductie en utilisatie ook ter beschikking te stellen, maar heb besloten daar vanaf te zien om de eenvoudige reden dat NLP Mindfulness zeer geavanceerd gebruik van hypnose en NLP is en dat daar eerst een zeer gedegen NLP Practitioner en NLP Master Practitioner opleiding aan vooraf dient te gaan. Mocht je NLP Mindfulness (en meer!) willen leren, dan dien je de NLP Magick training te volgen. Maar eerst is het goed om de video te bekijken:

(Mocht je al NLP Master Practitioner zijn, maar nog niet genoeg vertrouwd met hypnose, dan is het probleemloos om je in te schrijven voor de NLP Magick training voor NLP Master Practitioners omdat alle NLP Master Practitioners die elders hun NLP Master Practitioner certificaat hebben gehaald negen extra trainignsdagen krijgen om hen extra te bekwamen in hypnose en NLP. Deze negen extra dagen zijn verder gratis.)

Wanneer je interesse hebt in de NLP Magick en NLP Mindfulness training, dan is het goed om eerst te controleren in hoeverre onze ideeën over spiritualiteit overeen komen. De beste manier om dat te doen is het onderstaande rapport op te vragen:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *