Eckhart Tolle en NLP

Met enige regelmaat gebeurt het wanneer ik een training geef in Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) dat iemand mij vraagt of ik Eckhart Tolle ken. Men vraagt dit omdat sommige delen bij NLP lijken op wat Eckhart Tolle schrijft.

Laat ik voorop stellen dat er ook verschillen zijn. Eckhart Tolle heeft het vooral over een levensbeschouwing terwijl NLP een methodiek is om je leven vorm te geven zonder dat deze methodiek aan een bepaalde levensbeschouwelijke visie is gekoppeld. Oftewel, NLP is een tool die je in kan zetten ongeacht welke levensbeschouwing je hebt.

Om meer inzicht te geven in waar Eckhart Tolle op NLP lijkt en wat de inhoudelijke verschillen zijn, heb ik hier de Top 10 van meest bekende uitspraken van Eckhart Tolle uitgelegd in NLP termen:

Eckharte Tolle & NLP 1-5

1) “Zijn moet je voelen. Het kan niet worden gedacht.” Het is helemaal waar dat er meer is dan alleen gedachten. NLP gaat ervan uit dat je brein werkt aan de hand van de vijf zintuigen. Zijn bestaat dus uit wat je voelt, maar ook uit wat je ziet, ruikt, proeft en hoort. Onze gedachten zijn een projectie van geluidsdata en horen om die reden bij ons zijn.

2) “Het verleden heeft geen macht over het heden.” Opnieuw helemaal correct. Volgens NLP zijn oorzaak/gevolg redeneringen verdraaiingen van de werkelijkheid. Wat er vroeger is gebeurd, ligt achter je en heeft geen invloed meer in het heden. Het enige wat er nu nog is, is de manier waarop je brein het verleden heeft gecodeerd. Om die reden is het goed om met NLP oude negatieve patronen te doorbreken en te vervangen door nieuwe positieve patronen.

3) “Stop met jezelf definiëren.” Ook dit past helemaal in NLP. In NLP werken we met twee ideeën, namelijk wie je bent en wat je kunt. In beide gevallen gaat dit over hoe je jezelf ziet. Namelijk wie je bent in het nu en wat je kunt in de toekomst wanneer je de juiste stappen zet om meer te leren.

4) “Het leven geeft je de ervaring die nodig is voor de evolutie van je bewustzijn.” Dit lijkt op NLP. Alleen stelt NLP dat het andersom werkt: je hebt alle ervaring in je die nodig is om de volgende stap te maken om verder te groeien.

5) “Wat het nu ook omvat, accepteer het alsof je ervoor hebt gekozen.” Dit is geen NLP. NLP werkt slecht met acceptatie. NLP is namelijk een methodiek om je te empoweren en er zo voor te zorgen dat je de tools in handen hebt om je leven vorm te geven in het licht van je eigen wensen en dromen. Dat betekent goed omgaan met de omstandigheden en tegelijkertijd ervoor zorgen dat morgen beter wordt dan vandaag.

Eckharte Tolle & NLP 6-10

6) “Realiseer je terdege dat je alleen maar het nu hebt.” Dit is half NLP. NLP is het met Eckhart Tolle eens dat er alleen maar het nu is. Er is geen andere tijd dan het nu en je handelt ook alleen maar in het nu. Het is onmogelijk om in het verleden of in de toekomst te handelen. Alleen ben jij niet de enige die handelt. Althans, jouw bewustzijn. Je hebt namelijk ook een onbewustzijn. Voor je onbewustzijn is het goed om ervoor te zorgen dat er geen negatieve herinneringen aan nare momenten uit het verleden zijn, dat er geen zorgen over de toekomst zijn en dat er een dertig jaren plan is zodat je onbewustzijn weet welke richting je op wilt. Voor je bewustzijn is het beter om hier zo min mogelijk mee bezig te zijn en in plaats daarvan te vertrouwen op het onbewustzijn en ondertussen te doen waar het bewustzijn voor is bedoeld: te genieten van het leven.

7) “De primaire oorzaak van ongelukkig zijn, is nooit de gebeurtenis, maar de gedachten over die gebeurtenis.” Opnieuw is dit half NLP. Zoals reeds gezegd, gaat NLP ervan uit dat er geen oorzaken en gevolgen zijn. Er is alleen de opeenvolging van momenten. Het moment zelf is iets anders dan het nare gevoel. Het nare gevoel volgt op wat je brein doet: de verkeerde beelden oproepen, negatieve gedachten hebben en zich slecht voelen. Gelukkig zijn er NLP technieken die oplossingen bieden voor deze drie zaken die tot ongelukkig zijn leiden.

8) “Direct wanneer je de kracht van het nu ervaart, verdwijnt al het ongeluk en problemen en krijg je een leven vol geluk en gemak.” Dat is te simpel gesteld door Eckhart Tolle. NLP gaat er wel vanuit dat je deze gemoedstoestand gemakkelijk kan bereiken. Maar dat vergt wel een aantal weken tot maanden NLP coaching of NLP training. Mensen dienen eerst te leren hoe ze hun eigen brein goed gebruiken voordat ze deze prachtige gemoedstoestand gemakkelijk kunnen bereiken.

9) “Niets wat er in het verleden is gebeurd, kan voorkomen dat je in het nu bent.” Dit is precies zo in NLP. Zie verder punt 2 hiervoor.

10) “In de drukte van alle dag denken we teveel, zoeken we teveel, willen we teveel en vergeten we het plezier van enkel zijn.” Ook dit is weer precies NLP. NLP heeft concrete technieken om minder te denken, gemakkelijker te vinden door willen over te laten aan je onbewustzijn en NLP zorgt ervoor dat je elke dag plezier voelt.

Voor NLP geldt dat het gemakkelijker gedaan is dan gezegd. NLP is vaak lastiger uit te leggen dan om zelf te ervaren. Vandaar dat ik een gratis rapport heb gemaakt met daarin de vier belangrijkste NLP technieken voor een goed leven. Dit zijn de vier NLP technieken waarmee je het beste kan bereiken wat Eckhart Tolle bedoelt:

  • voelen dat je bent;
  • het verleden neutraliseren zodat het geen macht meer over je heeft;
  • zorgen over de toekomst wegnemen en je toekomstplannen overlaten aan je onbewustzijn;
  • stoppen met piekeren.

Wanneer je dit bijzondere rapport wilt ontvangen, vul dan je gegevens in het onderstaande formulier in:


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *