De magier

Het allereerste NLP boek ooit heet “The Structure of Magic”. Bijna altijd wordt deze titel uitgelegd als dat NLP de structuur beschrijft van de magie van de grote therapeuten Fritz Perls, Virginia Satir en Milton Erickson, en dat is ook zo. Toch heeft Richard Bandler er altijd een geheime tweede betekenis aangehecht. In zijn magie trainingen maakt Richard Bandler duidelijk dat het ook om de structuur van magie gaat als in Magick. De term “Magick” is bedacht door de grootste magiër van de negentiende eeuw Aleister Crowley om een onderscheid te maken tussen magic en Magick. In het Engels is “magic” namelijk een ambiguïteit en kan het zowel goochelen als toveren beteken. Ondanks alle aandacht die de goochelaar Derren Brown krijgt met NLP, heeft NLP toch meer met toveren te maken dan met goochelen. Niks voor niks staat er op de cover van “The Stucture of Magic” dan ook een tovernaar met een toverstaf.

In het voorwoord van The Structure of Magic staat:

“Down through the ages the power and wonder of practitioners of magic have been recorded in song and story. The presence of wizards, witches, sorcerers, shamen and gurus has always been intriguing and awe inspiring to the average person. These people of power, wrapped in a cloak of secrecy, presented a striking contrast to th common ways of dealing with the world. The spells and incantations they wove were feared beyond belief and, at the same time, sought constantly for the help they could provide. Whenever these people of power publicly performed their wonders, they would both shatter the concepts of reality of that time and place and present themselves as having something that was beyond learning.”

De vergelijking tussen NLP en magie is terecht, want vaak is NLP ook toveren en de metafoor van de toverstaf en toveren wordt binnen NLP vaak gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer je iemand vraagt om zijn eigen zelfbeeld positiever te maken dan helpt het wanneer je iemand bij wijze van spreken een toverstaf geeft waarmee hij zichzelf zo positief als maar kan, kan toveren. Deze training heeft daar niets mee te maken. In deze training gaan we iets heel anders doen, namelijk magie toepassen in de zin zoals het al eeuwen lang wordt gedaan in wat de Westerse Esoterische Traditie heet. Iedereen kent de spiritualiteit die als Oosters wordt gezien, maar bijna niemand weet iets van de Westerse Esoterische Traditie. En dat is maar goed ook, want esoterie betekent geheime leer. En ondanks het feit dat elke boekhandel en elke bibliotheek tegenwoordig een kast vol heeft staan met “esoterie” (en dan kan er toch weinig sprake zijn van een geheime leer), is er nog steeds een Westerse Esoterische Traditie die alleen aan ingewijden wordt doorgeven.

Om die reden ben ik dan ook uitermate blij met het feit dat twee van de drie scholen uit de Westerse Esoterische Traditie waar ik lid van ben, mij toestemming hebben gegeven om een initiatie-training te geven. Bij toeval autoriseerden zowel de Amerikaanse als de Duitse school op dezelfde dag mijn voorstel. Alleen de Latijns-Amerikaanse school geeft geen toestemming, maar dat is geen probleem omdat zij altijd hebben gesteld dat ook al doe ik iets anders dan dat zij willen hun goden toch van mij blijven houden.

Juist omdat het om esoterie gaat, kan het niet anders dan dat deze training een initiatie moet zijn. Want alleen geïnitieerde mensen mogen de geheime leer kennen. Geenszins omdat er een luchtje aan de geheime leer zou zitten. Deze geheime leer is geheel compatibel met elke vorm van spiritualiteit. Of je nu Christen, Moslim, Boeddhist, Mysticus, Magiër of Atheïst bent, je kunt probleemloos deze training combineren met je eigen levensbeschouwing. Geheel in de traditie van NLP wordt er in deze training vooral gekeken naar de structuur en het proces van magie en amper naar de inhoud van spiritualiteit.

NLP is een meta-discipline en als zodanig heeft NLP op tal van terreinen uitgezocht wat de beste strategieën zijn. Voorbeelden zijn: coaching, communicatie, sales, educatie en gezondheid. Op twee gebieden heeft NLP echter nog weinig naar excellent gedrag gezocht: wetenschap en magie. Laat nu net het motto van Aleister Crowley, de laatste grote magiër, zijn: “Het doel van religie. De methode van wetenschap”. Gelukkig heb ik op beide gebieden langdurig gezocht naar de beste strategieën. Op die manier heb ik met NLP in de hand de afgelopen twee jaar subjectieve Bayesiaanse statistiek ontdekt en heb ik sinds mijn zeventiende en grotendeels zonder NLP magie bestudeerd. Ik moet zeggen dat iets nieuws leren met NLP aanzienlijk sneller gaat dan zonder NLP. Jarenlang heb ik gezwoegd met magie en pas toen ik Richard Bandler en NLP tegen het lijf liep vielen de stukjes op hun plaats. Gelukkig heeft NLP ervoor gezorgd dat mijn studie van de subjectief Bayesiaanse statistiek stukken sneller is gegaan.

In ieder geval hebben we nu de twee belangrijkste elementen van een initiatie-training in handen: magie en de wetenschappelijke tools om het te onderbouwen. In mijn ogen waren magiërs de afgelopen eeuwen vooral bezig zichzelf verder te ontwikkelen en is magie dus vooral een methode om verder te groeien. Tegelijkertijd gaat magie ook over het opleggen van je wil aan de wereld en zo ervoor zorgen dat er zeer onwaarschijnlijke dingen gebeuren. Bijna iedereen kan zijn wil opleggen aan een broodje kaas door hem op te eten, maar slechts weinig mensen is het gegeven om een stroom van onwaarschijnlijkheden te produceren die steeds “toevalliger” worden. Daar heb je persoonlijk baat bij, maar je wordt er ook effectiever van in je werk. Niet voor niets is een van de leerstellingen van een van de scholen waar ik lid van ben: je kan beter geluk hebben dan ergens goed in zijn. Met geluk kom je vaak verder dan met kwaliteit. Magie kan je zien als het afdwingen van geluk. Overigens, begrijp me goed: kwaliteit komt altijd wel bovendrijven, alleen is het soms hard werken. De combinatie van geluk en ergens goed in zijn, is dan ook helemaal krachtig.

Normaal gesproken omvat het hele magische ontwikkelingsprogramma op zijn minst zo’n 30 jaar. Zelf ben ik dit jaar er precies 25 jaar mee bezig en ben ik net zo’n beetje over de helft. Hopelijk ben ik over 25 jaar weer een stapje verder. Het doel van deze initiatie-training is om hele gehele programma te doorlopen in 6 dagen. Uiteraard kan je in 6 dagen niet hetzelfde doen als in 30 jaar. Maar in de eerste editie bleek zonder enige twijfel dat NLP en hypnose hun reputatie waarmaken dat je met NLP en hypnose versneld leert. Het helpt enorm wanneer je magie met NLP combineert. NLP beweert met regelmaat dat de slimme strategieën van NLP versneld leren inhouden. Nergens zie je dat zo sterk als op het vlak van magie. Verder helpt het enorm wanneer je training krijgt van iemand die alles reeds voor je heeft uitgezocht, de geheime leer heeft gedecodeerd en vanwege zijn filosofische achtergrond alles ook nog eens helder en systematisch kan uitleggen. Toch betekent dat allemaal niet dat je 30 jaar in 6 dagen kan doen. Deze training is dan ook alleen een eerste initiatie. Wel krijg je tijdens deze training alles mee zodat je de komende tijd dit systeem verder kan gebruiken om verder te groeien. Na de NLP Magick training volgt namelijk nog een jarenlang begeleidingsprogramma waarbij je onder andere komt assisteren bij volgende NLP Magick trainingen en mentor wordt om iemand te begeleiden die na jou de NLP Magick training doet.

Het NLP Magick programma bestaat uit twee delen. Het eerste blok is het voorbereidingsblok waar je leert om magie vanuit het juiste perspectief te zien (dag één), je te reinigen en te beschermen tegen invloeden van buiten af (dag twee) en je hypnoyoga leert (dag drie). Het tweede deel is de echte magie. Met het betoveren van andere mensen (dag vier), het oproepen van je Heilige Beschermengel en de god(en) (dag vijf) en tenslotte lood in goud veranderen door middel van de initiatie (dag zes).

In detail hebben de zes dagen het volgende programma:

Dag 1 – The big picture: vier vormen van spiritualiteit en subjectieve Bayesiaanse statistiek, Hoge versus lage magie, de elf magische initiaties, de magische eed, de ongekende vermogens van de Sphinx en de drie magische scholen.
Zoals gebruikelijk beginnen we de training met een null-meeting waarbij we vaststellen hoe ver je jezelf reeds ontwikkeld hebt in termen van magie. Vervolgens wordt in grote lijnen geschetst hoe het magische universum eruit ziet en waar je daarin staat. Daarna zoeken we uit wat voor soort spiritualiteit het beste bij jou past. Om daarna duidelijk te maken wat de 11 verschillende niveaus zijn waarop je magie kan doen. Tenslotte gaan we aan de slag om te oefenen met het gebruik van een magische eed om je wilskracht te trainen en leer je de ongekende vermogens van de Sphinx.

Dag 2 – Bescherming: het pentagram ritueel, de magische cirkel het astraal lichaam, je ware zelf, je ware wil en je ware pad volgens de Tao.
Een wijs gezegde stelt: paranoïde magiërs leven langer. Bescherming is bij magie van groot belang. Het pentragram ritueel is binnen magie het belangrijkste ritueel om jezelf te beschermen. Verder leren we aan de hand van de Tao hoe je je ware zelf en je ware wil ontdekt. Tenslotte gaan we oefenen in astraal reizen met ons astrale lichaam.

Dag 3 – Ongekende vermogens: het ritueel van de middelste pilaar, de magische beker, Sammasati yoga, Mantra yoga, Asana yoga, Pranayama yoga, Dharana yoga, het altaar, de magische staf, training van je magische wil en magische talismannen.
Tony Robbins heeft er al een boek overgeschreven: je ongekende vermogens. Als magie je iets leert, dan is het om meer te kunnen. Het ritueel van de middelste pilaar is daarvoor een van de belangrijkste magische rituelen. Verder gaan we aan de slag met het creëren van de magische beker. Daarna leren we hoe we met Sammasati Yoga ons magisch geheugen kunnen stimuleren en hoe je met Mantra Yoga door negatieve conditionering heen breekt. Ook gaan we met hypnoyoga aan de slag om Asana en Pranayama you voor elkaar te krijgen. Tenslotte doen we NLP Mindfulness om Pratyahara yoga te leren. Zoals je ziet komt er veel yoga aan bod bij magie. De reden is dat yoga een prima manier is om jezelf te trainen en het een training is die magie bij uitstek ondersteunt zoals we zullen zien.

Dag 4 – Andere mensen betoveren: het magische zwaard, magische spreuken, magische gebaren, anti-rapport en logisch redeneren.
Als magie ergens om bekend staat, dan is het wel het vermogen om mensen in kikkers om te toveren. Met NLP doen we natuurlijk het andersom, zoals de titel van misschien wel het meest invloedrijke NLP boek allertijden, Frogs into Princess suggereert. Hiervoor dient het magische zwaard, misschien wel het meest over het hoofd geziene magische wapen. Voor een magiër is goed kunnen redeneren van groot belang omdat men anders de bijzondere ervaringen die men tijdens de training krijgt verkeerd gaat interpreteren.

Dag 5 – Invocatie: transformaties, zet jezelf in vuur en vlam door gebed, het invokeren van je heilige beschermengel, het oproepen van goden.
Invocatie is waar het bij magie allemaal om draait. Het eerste doel van de magiër is om in contact te komen en te converseren met zijn heilige beschermengel. Vervolgens maak je daarna de stap naar het oproepen van verschijningen van goden.

Dag 6 – Initiatie: het magische keten, magische orders en het Neophyte initiatie-ritueel.
Door de eeuwen heen zijn er tal van verschillende magische orders geweest waarbinnen mensen het trainingsprogramma doorliepen dat we de afgelopen zes dagen hebben gedaan. Tegelijkertijd brengt meedoen met het magische keten een ander groot voordeel. Door je aan te sluiten bij een grotere keten, deel je in de kracht van die keten waardoor er nog meer zeer onwaarschijnlijke, maar positieve zaken in je leven gebeuren. Je surft als het ware mee op de golf die een grote groep in gang heeft gezet. Met het Neophyte ritueel sluit je je aan bij de ene ware spirituele magische orde die er is. Dat is geen club mensen die je daadwerkelijk ergens op deze aarde kan vinden, maar een spiritueel verbond met alle grote wereldleraren die deze planeet heeft gekend.

Voor die NLP Master Practitioners die ook NLP Trainer zijn, heeft deze training als gunstige bijkomstigheid in het geval dat je deze vaardigheden aan je eigen studenten wil doorgeven, dat zeer wordt aangemoedigd. Indien gewenst kan dat ook verder worden ondersteund door middel van een magische NLP groep. Tenslotte eindigen we weer met subjectieve Bayesiaanse statistiek om vast te stellen wat we voorzien voor de komende tijd hoeveel meer je met magie kan. Daarna zullen we om de zes maanden bij die mensen die graag meewerken aan dit onderzoek meten hoe het met ze gaat. Op die manier kunnen we goed vaststellen hoeveel je aan deze training hebt.

Zoals je ziet is er binnen magie veel gecodeerd in een geheime leer. Gelukkig zullen al deze onderdelen van de Westerse Esoterische Traditie geheel worden uitgelegd en geoefend in NLP termen en technieken. Immers, NLP is een meta-discipline waarmee je elk menselijk gedrag, dus ook magie, kan omzetten in NLP. Tijdens dit zesdaagse programma werk je continu met het metamodel, Miltonmodel, hypnose, tijdslijnen en NLP strategieën en technieken. Dus ook al gaat de gehele training over magie, je gebruikt bij elke stap NLP.

Hierbij wordt sterk uitgegaan van NLP zoals ik onderwijs in mijn NLP opleiding. Dat betekent dat NLP vooral opgevat wordt in termen van de moderne op hypnose geënte NLP van Richard Bandler. Verder wordt het Neurogram® als bekend verondersteld. Mocht je weinig ervaring met hypnose hebben of met het Neurogram® (maar wel NLP Master Practitioner zijn), schrijf je dan gerust in want dan krijg je negen extra trainingsdagen er gratis bij om je te trainen in het Neurogram® en hypnose.

Naast Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij, wordt deze training ook deels gegeven door Licensed NLP Trainer Briseïs Scheiner.

Logistieke details NLP Magick

  • Logistieke details:
  • Aantal dagen: 6
  • Data: zie het onderstaande formulier
  • Tijden: 10 tot 17 uur
  • Locatie: NLP.amsterdam, Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen
  • Tarief: zie het onderstaande formulier
  • Gespreid betalen: 12 maanden via automatische incasso
  • inschrijven is 100% veilig want je kan tot 24 uur van tevoren geheel kosteloos per email annuleren.

Inschrijven is 100% veilig, want je kan bij mij altijd geheel kosteloos tot 24 uur van tevoren per email annuleren. Verder help je mij enorm alles logistiek goed te regelen wanneer je je tijdig inschrijft. Dus wanneer je overweegt om mee te doen aan deze magische training, schrijf je dan vandaag nog in door het onderstaande formulier in te vullen: